Anugrah Esa

Jabatan: Direktur Perkulakan & Retail

Latar Belakang

Menjabat sebagai Direktur Perkulakan dan Retail Perumda Pasar Jaya; berdasarkan keputusan KPM tahun 2022.